image banner
CÁC BẢN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LƯỢNG MINH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT Ở KHU DÂN CƯ
Lượt xem: 547
Trong các ngày ngày 11/11/2023 và ngày 13/11/2023, khu dân cư bản Minh Thành và bản Cà Moong xã Lượng Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.Ngày hội đã diễn ra vui tươi, sôi động với những tiết mục văn nghệ, nhiều trò chơi mang bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11/1930 – ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó đến nay, hằng năm cứ đến ngày 18/11, Mặt trận đã đề ra chương trình, nội dung và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngày hội đại đoàn kết đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư, các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Thêm vào đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các gia đình điển hình có “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… Cùng với việc xây dựng nếp sống mới là việc đấu tranh chống lại các hủ tục lạc hậu: mê tín, dị đoan. Xóa bỏ dần những tệ nạn trong xã hội như: rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm, đánh bạc…Ngày hội đại đoàn kết dân tộc góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Ngày hội đại đoàn kết dân tộc góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Ngày 11/11/2023, khu dân cư bản Minh Thành xã Lượng Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia ngày hội, cấp huyện có đồng chí Lô Thanh Nhất, UVBTHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Moong Văn Hợi, nguyên Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh, Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông huyện(dự và đưa tin), cấp xã có các đơn vị xã bạn: xã Chiêu Lưu, xã Bảo Thắng huyện kỳ sơn, xã Lượng Minh có các đồng chí trong BTV, BCH đảng bộ, các ngành, đoàn thể xã, đại diện các cơ quan, đơn vị, các bản trên địa bàn xã và toàn thể cán bộ và nhân dân bản Minh Thành. Bản Minh Thành là bản văn hóa, có 78 hộ, 318 nhân khẩu, trong năm qua bản đã gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 42%, các lĩnh vực kinh tế xã hội có nhiều phát triển đáng ghi nhận, thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/năm, công tấc Y tế, giáo dục đào tạo, chính sách xã hội đã được được quan tâm. Ngày hội đã diễn ra vui tươi, sôi động với những tiết mục văn nghệ, nhiều trò chơi mang bản sắc văn hóa dân tộc.

Anh-tin-bai

Quang cảnh địa điểm chức chức ngày hội đại đoàn kết tại bản Minh Thành. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Các  đại biểu và nhân dân bản Minh Thành tham dự phần lễ. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Đồng chí Lô Thanh Nhất, UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Tiết mục văn nghệ của các cháu học sinh Mầm non điểm bản Minh Thành. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Tiết mục văn nghệ của đơn vị bản Lạ biểu diễn tại ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ bản Cha Ca 1 xã Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Các chị em phụ nữ nhảy múa sạp. Ảnh: Vi Hường

Anh-tin-bai

các đội thi kéo co. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Các đại biểu và nhân dân chơi môn tung còn. Ảnh: Vi Hường

Anh-tin-bai

Thi môn đẩy gậy. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Thi trèo cây chuối. Ảnh: Trần Cường

Anh-tin-bai

Các đại biểu và nhân dân vui hội rượu cần. Ảnh: Trần Cường

 

Ngày 13/11/2023, khu dân cư bản Cà Moong  xã Lượng Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia ngày hội, cấp huyện có đồng chí Lương Bá Vin, UVBTV huyện Ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Moong Công Hải, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, đồng chí Moong Văn Hợi, nguyên Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh, cấp xã có các đồng chí trong BTV, BCH đảng bộ, các ngành, đoàn thể xã, đại diện các cơ quan, đơn vị, các bản trên địa bàn xã và toàn thể cán bộ và nhân dân bản Cà Moong. Bản Cà Moong được công nhận bản Văn hóa năm 2001, có 166 hộ, 772 nhân khẩu. Bản Cà Moong đã và đang được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các mô hình phát triển kinh tế. Trong năm qua bản đã gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt bản đã xây dựng và giữ vững bản không có ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại ngày hội, đồng chí Lương Bá Vin đã trao 02 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 500.000 đồng, tặng quà cho Ban công tác mặt trận bản Cà Moong số tiền 05 triệu đồng. Riêng cá nhân đồng chí Ông Moong Văn Hợi, nguyên trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng bộ cồng chiêng cho bản Cà Moong để hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa dân tộc và trao tặng cho 01 con bò giống cho hộ nghèo khó khăn làm sinh kế, phát triển sản xuất.

Anh-tin-bai

 

Các đại biểu và nhân dân tham gia ngày hội đại đoàn kết tại bản Cà Moong. Ảnh: Vi Hồng Dương

Anh-tin-bai

Chị em phụ nữ bản Cà Moong biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Vi Hồng Dương

Anh-tin-bai

Đồng chí Lương Bá Vin, UVBTV huyện Ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu chia vui với nhân dân bản Cà Moong. Ảnh: Vi Hồng Dương

Anh-tin-bai

Đồng chí Lương Bá Vin, UVBTV huyện Ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao tặng quà cho Ban công tác mặt trận bản Cà Moong. Ảnh: Vi Hồng Dương

 

Anh-tin-bai

 

Đồng chí Lương Bá Vin, UVBTV huyện Ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao tặng quà cho 02 hộ nghèo khó khăn của bản Cà Moong. Ảnh: Vi Hồng Dương

Anh-tin-bai

Ông Moong Văn Hợi, nguyên trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng bộ cồng chiêng cho bản Cà Moong. Ảnh: Vi Hồng Dương

Ngày hội đại đoàn kết của hai bản Minh Thành và bản Cà Moong đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và thành công tốt đẹp và sẽ tiếp tục được tổ chức các bản còn lại đến ngày 18/11/202. Các hoạt động tại ngày hội đại đoàn kết góp phần tăng cường khối đoàn kết dân tộc ở khu dân cư./.


Trần Cường
TIÊN LIÊN QUAN
 
12
BẢN ĐỒ XÃ LƯỢNG MINH - HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 875
  • Tất cả: 8752
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LƯỢNG MINH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông: Trần Mạnh Cường  - Phó chủ tịch UBND

 Ông:  Nguyễn Hữu Ngà- Công chức Văn phòng - Thống kê

Ông: Vi Văn Tú - Công chức Văn hóa - Xã hội

Trụ sở: Bản Lạ - Xã Lượng Minh - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3566999 - Email: luongminh@gmail.com